ติดต่อเรา


สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Email id: nigrc2017@ubu.ac.th 85 หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ / FAX: 045-353128, 045-353130View มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) in a larger map