การชำระเงิน


ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขบัญชี 393-0-18588-1


2. ส่งหลักฐานการโอนเงินโดยแนบไฟล์ผ่านระบบลงทะเบียน/ส่งบทความ หรือทางอีเมล์ nigrc2017@ubu.ac.th หรือส่งแฟกซ์ที่ 045-353128
3. รอตรวจสอบสถานะการชำระเงิน